Oferta

Zadania geodezyjne

Biuro Usług Geodezyjnych i Komputerowych „GEO-MAX”, wykorzystując bogate doświadczenie oraz posiadane uprawnienia (zaświadczenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii nr 11733 – zakres 1., 2., 4.), oferuje szeroki wachlarz usług geodezyjnych:

  • geodezyjna obsługa inwestycji,
  • mapy do celów projektowych w wersji tradycyjnej i numerycznej,
  • mapy do celów prawnych (podziały nieruchomości, regulacje stanu prawnego, badanie ksiąg wieczystych, wyznaczanie granic nieruchomości),
  • pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne (tyczenie i inwentaryzacja budynków, przyłączy, tras urządzeń podziemnych i elementów zagospodarowania terenu),
  • specjalistyczne pomiary geodezyjne.