Usługi geodezyjne w województwie świętokrzyskim

Biuro Usług Geodezyjnych i Komputerowych „GEO-MAX” świadczy na terenie województwa świętokrzyskiego usługi geodezyjne od 1997 roku. Na przestrzeni lat zdobywane doświadczenie oraz realizowane zlecenia spowodowały rozwój naszej firmy w kierunku geodezyjnej obsługi inwestycji. Wszystkie wykonywane przez nas usługi realizowane są w oparciu o praktykę oraz posiadane kwalifikacje. Te ostatnie, zgodnie z zaświadczeniem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, uprawniają nas do prac określonych w zakresach: 1., 2. i 4. Wszechstronność oraz możliwość realizacji zleceń wielozadaniowych sprawia, że nasze biuro jest często angażowane do prac przy inwestycjach realizowanych przez znanych developerów. Zaufanie, jakim nas obdarzono, wynika również z faktu, że od samego początku inwestowaliśmy w sprzęt najwyższej jakości. Stanowi to dla Klientów gwarancję otrzymania możliwie najdokładniejszych wyników, co jest niezwykle ważne przy wykonywaniu na przykład pomiarów realizacyjnych. Niebagatelną rolę odgrywa tutaj również zaangażowanie naszego zespołu w realizację powierzonych zadań. Mamy pełną świadomość ciążącej na nas odpowiedzialności oraz wpływu naszej pracy na realizację całej inwestycji, dlatego też nasi Klienci ufnie polecają nas innym.

urzadzenie do pomiaru

Geodezyjna obsługa inwestycji

Każda inwestycja budowlana wiąże się z koniecznością wykonania przez geodetów szeregu różnorodnych prac. Będą to zarówno tworzenie map, przeprowadzanie inwentaryzacji, jak i pomiary realizacyjne. Nasza firma oferuje współpracę, która, w ramach geodezyjnej obsługi inwestycji, obejmie wszystkie niezbędne zadania geodezyjne, zarówno te zaplanowane, jak i te, które wynikną w trakcie realizacji.

mapy

Usługi
geodezyjne

W zakres usług geodezyjnych wchodzą między innymi działania, które pomagają dokonać systematyzacji obszarów i przestrzeni. W ramach tych zadań nasze biuro podejmuje się przeprowadzenia odpowiednich pomiarów dokonujących rozgraniczenia i podziału nieruchomości, głównie gruntów. Następnie przygotowujemy odpowiednią dokumentację zarówno do celów prawnych, jak też do celów projektowych.

geodeta

Specjalistyczne
pomiary geodezyjne

Specjalistyczne pomiary geodezyjne wykonywane są z reguły przez doświadczonych geodetów-inżynierów. Ich głównym celem jest analiza z punktu widzenia praw fizyki zjawisk zachodzących w istniejących konstrukcjach. Ogólnie, zajmujemy się pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi i realizacyjnymi, a w szczególności dokonujemy pomiarów próbnych obciążeniabadamy osiadanie różnorodnych konstrukcji.

Współpraca przy inwestycjach budowlanych

Wieloletnia współpraca z różnego typu przedsiębiorstwami i instytucjami zaowocowała wyrobieniem sobie marki na rynku firm realizujących inwestycje budowlane. Przedsiębiorstwa te nie tylko rekomendują nasze usługi innym inwestorom, ale też same, przy kolejnych realizacjach, zwracają się do nas o ponowne nawiązanie współpracy. Stanowi to swoiste potwierdzenie, że BUGiK „GEO-MAX” to sprawdzony wykonawca prac geodezyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego.